Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

erdbär GmbH
reprezentowana przez prezesa Natacha Neumann, Alexander Neumann
Schönhauser Allee 148
10435 Berlin
Niemcy
Telefon: 030 58 58 27 80
Fax: 030 69088776
E-Mail: info@erdbaer.de
VAT UE.: DE 274826130
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Charlottenburg
Numer w rejestrze handlowym HRB 130410 B

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 RStV:
erdbär GmbH
Franziska Oerding
Schönhauser Allee 148
10435 Berlin
Niemcy

Informacje prawne dotyczące strony internetowej

Wszystkie teksty, zdjęcia i inne opublikowane na tej stronie informacje stanowią przedmiot prawa autorskiego i przysługują sprzedawcy, o ile nie istnieją prawa autorskie osób trzecich. Powielanie, rozpowszechnianie lub publiczne odtwarzanie możliwe jest wyłącznie w przypadku uzyskania zgody sprzedawcy, która jest odwołalna i nie może być przeniesiona na inny podmiot.

Sprzedawca nie odpowiada za treści udostępniane na innych stronach internetowych, do których linki znajdują się na stronie sprzedawcy, jako że nie są to treści własne. Strony te zostały sprawdzone pod kątem nielegalnych treści. W momencie umieszczania linków zewnętrznych sprzedawca nie zauważył pod docelowym adresem treści naruszających prawo. Osobą odpowiedzialną za treści na tych stronach jest ich właściel. Sprzedawca nie ma w tym względzie ogólnego obowiązku nadzoru i kontroli. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniu prawa odpowiedni link zostanie niezwłocznie usunięty.